720x405-Shell_No0088 Royal Dutch Shell offentliggjorde i slutningen af september 2015 at de stopper efterforskning i de Arktiske farvande ud for Alaskas kyst efter skuffende resultater. Shell havde ellers fundet tegn på olie og gas i brønden i Chukchi havet omkring 120 kilometer ud Alaskas nordvestlige kyst, men selskabet sagde at der ikke var råolie i tilstrækkelige mængder til at berettige yderligere efterforskning i den del af bassinet. Forskellige miljøgrupper, som er imod Arktiske offshore boringer har ofte sagt at den industrielle aktivitet og udledning af flere drivhusgasser vil skade naturen og dyrelivet. I løbet af sommeren 2015, prøvede demonstranter i kajakker, uden held, at blokere flere Shell skibe i Seattle og Portland, Oregon. Skibene var på vej til prøveboringerne i Arktis. Miljøorganisationerne mener at de fossile brændstoffer som olie og gas skal efterlades i undergrunden, hvis verden skal undgå farlige klima ændringer. Shells beslutning afspejler resultaterne fra det såkaldte ”Burger J felt”, de høje omkostninger forbundet med Alaska offshore boring og udfordrende og uforudsigelige lovgivningsmæssige rammer. Den lave oliepris i øjeblikket, spiller sandsynligvis også en stor rolle.