Om Polarskolen

Øget viden om Grønland, Færøerne og Arktis

Gregers Gjersøe`s helt store drengedrøm var at gå i fodsporerne på de gamle polarfarere Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Ernest Shackleton og Robert Scott og gennemføre en ekspedition uden depoter, uden sikkerhedsnet og under samme barske betingelser.

I 1999 krydsede han Grønland fra vest til øst, sammen med sine to venner Kalle Kronholm og Kristian Joos. I 2001 nåede han og Kristian Joos Sydpolen efter 56 dage og 1.149,41 km på ski. De gennemførte dermed den første danske ekspedition på ski til Sydpolen.

Gregers Gjersøe`s dybe fascination for den spektakulære natur, de gamle polarfarere,og en større og bredere forståelse for Grønland, Færøerne, Arktis og Antarktis har lagt kimen til POLARSKOLEN.

Hele den arktiske natur er under fornyet pres af klimaforandringerne og af et øget menneskeligt pres, fordi olie, gas og mineraler er blevet mere tilgængelige end tidligere. Men hvilke konsekvenser har det for Danmark og Grønland i Arktis, at havisen og indlandsisen smelter?

På grund af klimaforandringerne har Danmark og Grønland store udfordringer. Rigsfællesskabet er udfordret og Danmarks historiske rolle i Arktis er under revision. Hvordan vil Danmark forholde sig til, at Grønland bliver mere og mere selvstændigt? og hvorfor gør Danmark og Grønland i fællesskab krav på selveste Nordpolen?

Disse spørgsmål og mange flere sætter POLARSKOLEN i perspektiv.

Med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler står POLARSKOLEN bag den interaktive lærebog ’Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis’. Her møder fakta den personlige beretning og læseren tages med på en virtuel ekspedition igennem Grønland og Arktis. Igennem bogens 12 kapitler præsenteres læseren for masser af viden, og flotte billeder. E-bogs versionen med spørgsmål er gratis og let at arbejde med via smartboard, computer eller Ipad.

På hjemmesiden www.polarskolen.dk og på www.materialeplatform.emu.dk er det muligt at læse en gratis version af e-bogen med tilhørende spørgsmål. Det er muligt at løse opgaver til materialet, teste sin viden og møde andre Grønlands og Arktis interesserede via sidens BLOG.

POLARSKOLEN har også produceret foredrag, hvor tilskuerne tages med på en spændende virtuel ekspedition til Grønland og Arktis.

Polarskolen blev stiftet i 2014 af Polar eventyrer og forfatter Gregers Gjersøe. I 2017 blev Polarskolen lavet til en non profit forening. Foreningen er drevet af en ulønnet bestyrelse på ni medlemmer, og er etableret for at øge viden blandt danske skolebørn og det danske samfund om Grønland, Færøerne og Arktis.

Vi mener at det er vigtigt med undervisning der går udover Grønland og Færøernes historie, og som fokuserer på nutiden og dagens Grønland og Færøerne. Grønland og Færøerne er idag moderne samfund med mange af de samme faciliteter som i danske byer. Det er essentielt at unge i Danmark får mere viden omkring grønlændere og færinger. Det er også vigtigt at de får mere viden om grønlandsk og færøsk kultur, i en moderne kontekst – for at komme uvidenhed og eventuelle fordomme til livs.

Du kan læse lidt mere om vores Vision og Mission i Polarskolen nederst på forsiden under HJEM. Her kan du også se medlemmerne i bestyrelsen.

“Super god undervisning, Gregers fik hele klassen revet med til en super gang undervisning. Mange tak for spændende og super lærerig undervisning” Skoleelev Filip Nielsen