LÆRERVEJLEDNING

Tag dine elever med på polareventyr

I lærervejledningen får du nogle korte metodiske og didaktiske anvisninger, der kan lette arbejdet med at plan- og tilrettelægge et samlet undervisningsforløb for “Ekspeditionen Danmark og Grønland i det nye Arktis”.

God arbejdslyst!

Lærervejledning PDF download