Statsministeriet – Viden om rigsfællesskabet skal styrkes På Polarskolen glæder det os meget, at Statsministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvor det meddeles at der på finansloven for 2019 er afsat 25 mio. kr. over de kommende fire år til en række initiativer, der skal styrke viden om rigsfællesskabet. Herudover søger regeringen tilslutning til, at viden om rigsfællesskabet bliver obligatorisk i folkeskolen. Og Statsministeren udtaler endvidere i meddelelsen: “Med viden nedbryder vi fordomme og styrker sammenholdet”.